Home .. Location .. At the Helm.. Classes Sailed.. Calendar .. Results ..Videos..Members Info .. Photo Gallery .. Contact Us ..Links ..News
 

Waterways Micro Magic & RG65 Handicap - 2015

Final

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st DF 117 Michael Cosgriff 2 5 3 5 (8.0 DNC) 2 4 3 -15 3 50 27
2nd MM 253 Scott Fleming 9.0 DNC 1 5 2 8.0 DNC 1 2 (12.0 DNC) 9 (12.0 DNC) 61 37
3rd MM 293 Robin Talbot 6 (10.0 DNC) 6 1 3 7 -10 6 3 5 57 37
4th DF 93 Stephen Early 1 10.0 DNC 2 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) 6 4 (19.0 DNC) 7 82 48
5th MM 66 Mario Gulic 9.0 DNC 10.0 DNC 1 3 8.0 DNC (15.0 DNC) 3 (12.0 DNC) 7 12.0 DNC 80 53
6th DF 40 John Chapman 3 7 7.0 DNC 9 1 6 (19.0 DNC) 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 95 57
7th MM 208 Terry Rowe 9.0 DNC 4 7.0 DNC 10.0 DNC 2 9 11 5 (19.0 DNC) (12.0 DNC) 88 57
8th MM 195 Cameron Davies 5 2 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 8 (19.0 DNC) (12.0 DNC) 11 6 88 57
9th RG 65 29 John Cox 7 3 7.0 DNC 6 7 -12 (19.0 DNC) 11 4 12.0 DNC 88 57
10th RG 65 11 Bill Hutchison 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) (19.0 DNC) 12.0 DNC 1 1 92 58
11th DF 70 Alan Bainbridge 8 8 7.0 DNC 8 6 4 7 10 (19.0 DNC) (12.0 DNC) 89 58
12th RG 65 165 Andrew Freese 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 3 -16 8 5 (12.0 DNC) 88 60
13th RG 65 140 Mike Pender 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 5 8.6 OOD 1 (12.0 DNC) -12 11 85.6 61.6
14th MM 99 Frank Katers 4 6 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) 9.3 OOD 12.0 DNC -14 8 93.3 64.3
15th RG 65 52 Glen Collins 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) (19.0 DNC) 2 8 12.0 DNC 100 66
16th RG 65 163 Roger Li 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) (19.0 DNC) 12.0 DNC 6 4 100 66
17th RG 65 6 Benson Or 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 4 (15.0 DNC) (19.0 DNC) 12.0 DNC 13 2 101 67
18th MM 21 Magaret Lee 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) (19.0 DNC) 12.0 DNC 2 10 102 68
19th RG 65 153 Ian Jemmeson 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 5 (19.0 DNC) 12.0 DNC (19.0 DNC) 9 108 70
20th RG 65 65 Andrew Cook 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 10 9 7 (19.0 DNC) (12.0 DNC) 101 70
21st RG 65 194 Geoff Dawson 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 15.0 DNC -17 1 (19.0 DNC) 12.0 DNC 108 72
22nd DF 369 Jeff Price 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) 5 12.0 DNC -16 12.0 DNC 104 73
23rd MM 232 Ron Lindsay 9.0 DNC 9 7.0 DNC 4 8.0 DNC 15.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 114 76
24th RG 65 116 Adrian Lovelace 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) 8 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 110 76
25th DF 77 John Toner 9.0 DNC 10.0 DNC 4 7 8.0 DNC 15.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 115 77
26th MM 196 Alan Fleming 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) -13 12.0 DNC 10 12.0 DNC 106 78
27th RG 65 21 Harrison Freese 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) 14 9 -18 12.0 DNC 112 79
28th RG 65 54 George Bulka 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 11 -12 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 110 79
29th RG 65 9 Barry 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 13 (19.0 DNC) 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 119 81
30th DF 85 Vanessa Collins 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 15.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC -17 12.0 DNC 119 83
31st DF 168 Chris Darling 9.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC (15.0 DNC) 15 12.0 DNC (19.0 DNC) 12.0 DNC 117 83

 

Heat 10 - 1/11/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st RG 65 11 Bill Hutchison 2 2 2 3 9 9
2nd RG 65 6 Benson Or 1 1 10 4 16 16
3rd DF 117 Michael Cosgriff 3 12.0 DNS 3 2 20 20
4th MM 219 Roger Li 12.0 DNC 5 4 1 22 22
5th MM 293 Robin Talbot 5 7 5 6 23 23
6th MM 195 Cameron Davies 4 6 7 7 24 24
7th MM 193 Steve Early 6 4 6 12.0 DNC 28 28
8th DF 99 Frank Katers 12.0 DNS 12.0 DNS 1 5 30 30
9th MM 110 Ian Jemmeson 12.0 DNS 3 8 8 31 31
10th MM 21 Magaret Lee 7 8 12.0 DNF 9 36 36
11th MM 20 Mike Pender 12.0 DNS 9 9 12.0 DNC 42 42

Heat 9 - 4/10/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 11 Bill Hutchison 1 -7 3 6 7 6 2 -9 7 5 53 37
2nd MM 21 Magaret Lee 11 1 1 -14 1 4 3 -16 5 14 70 40
3rd MM 293 Robin Talbot (19.0 DNF) 2 8 5 3 3 10 -13 6 6 75 43
4th RG 65 29 John Cox 8 -17 14 3 4 7 14 1 1 -17 86 52
5th RG 65 165 Andrew Freese 7 (19.0 DNC) 2 1 -13 5 7 10 13 11 88 56
6th RG 65 163 Roger Lee DF 6 -14 9 2 2 13 -15 5 8 12 86 57
7th MM 66 Mario Gulic 3 -15 6 9 9 2 8 -14 10 13 89 60
8th RG 65 52 Glenn Collins (19.0 DNC) 4 12 7 -17 14 12 7 4 1 97 61
9th MM 253 Scott Fleming 4 -13 11 12 6 1 9 8 -14 10 88 61
10th MM 196 Alan Fleming 10 8 -15 4 11 9 1 -15 9 9 91 61
11th MM 195 Cameron Davies 5 10 5 11 10 8 -13 -12 11 3 88 63
12th MM 20 Mike Pender (19.0 DNC) 5 4 15 12 15 6 3 -17 7 103 67
13th RG 65 6 Benson Or 2 6 7 10 14 11 4 (19.0 DNS) (19.0 DNC) 19.0 DNC 111 73
14th RG 65 99 Frank Katers DF 9 9 10 13 15 (19.0 DNF) (19.0 DNS) 11 2 4 111 73
15th RG 65 117 Michael Cosgriff DF (19.0 DNS) 3 13 -16 16 10 5 6 12 8 108 73
16th RG 65 369 Jeff Price 13 -16 -16 8 5 12 16 4 16 2 108 76
17th RG 65 85 Vanessa Collins DF (19.0 DNC) 12 -17 17 8 16 11 2 3 15 120 84
18th RG 65 21 Harrison Freese 12 11 18 18 18 (19.0 DNF) (19.0 DNS) 17 15 16 163 125

Heat 8 - 6/8/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 194 Geoff Dawson 2 3 3 1 -6 1 4 3 1 -9 33 18
2nd DF   Glen Collings -8 1 1 4 4 -11 1 1 2 8 41 22
3rd DF 117 Michael Cosgriff 5 4 2 5 1 -10 2 4 3 (12.0 DNF) 48 26
4th DF 93 Stephen Early 1 2 5 3 2 -9 5 -7 6 6 46 30
5th MM 208 Terry Rowe 3 6 6 -7 -8 6 6 6 4 2 54 39
6th MM 293 Robin Talbot 4 5 7 -9 7 7 7 -8 7 1 62 45
7th RG 65 65 Andrew Cooke (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 2 3 4 8 9 12.0 DNF 3 77 53
8th RG 65 165   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 5 5 9 2 5 4 78 54
9th DF 21 Harrison (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 6 9 3 3 5 9 7 78 54
10th DF 70 Alan Bainbridge 6 7 4 8 -10 8 10 10 10 (12.0 DNC) 85 63
11th RG 65 29 John Cox 7 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 2 12.0 DNF 12.0 DNF 8 5 94 70

Heat 7 - 3/8/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 140 Mike Pender 2 7 1 4 2 -14 2 -9 1 2 44 21
2nd MM 253 Scott Fleming 3 1 3 6 6 3 6 -7 -11 5 51 33
3rd MM 66 Mario Gulic (18.0 DNC) 5 2 7 3 9 9 -10 6 3 72 44
4th MM 200 Michael Cosgriff 5 9 7 3 -10 10 4 2 7 (18.0 DNC) 75 47
5th RG 65 369 Jeff Fry (18.0 DNC) 12 13 (18.0 DNF) 1 1 8 1 10 7 89 53
6th RG 65 93 Stephen Early DF 1 2 10 8 9 8 3 13 (18.0 DNC) (18.0 DNC) 90 54
7th RG 65 70 Alan Bainbridge DF (18.0 DNC) 8 5 9 4 12 1 -14 4 12 87 55
8th RG 65 116 Adrian Lovelace (18.0 DNC) 3 8 2 (18.0 DNS) 4 10 12 13 4 92 56
9th RG 65 65 Andrew Cook (18.0 DNC) 4 4 (18.0 DNF) 12 7 13 3 9 6 94 58
10th MM 293 Robin Talbot 6 10 -11 11 (18.0 DNC) 6 5 4 8 9 88 59
11th MM 208 Terry Rowe 7 11 -15 10 5 -13 7 8 3 10 89 61
12th RG 65 54 George Bulka 4 6 6 13 11 11 12 5 (18.0 DNC) (18.0 DNC) 104 68
13th MM 196 Alan Fleming (18.0 DNC) (18.0 DNC) 12 1 7 16 18.0 DNF 11 5 8 114 78
14th RG 65 21 Harrison Freese (18.0 DNC) 14 14 12 13 2 (18.0 DNF) 6 18.0 DNC 18.0 DNC 133 97
15th RG 65 168 Chris Darling DF (18.0 DNC) 13 9 (18.0 DNF) 18.0 DNC 15 14 18.0 DNF 12 1 136 100
16th RG 65 165 Andrew Freese (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 5 8 5 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 144 108
17th RG 65 194 Glen (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 11 15 2 11 147 111

Heat 6 - 5/7/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MM 253 Scott Fleming 1 1 -7 -11 4 6 5 7 5 2 49 31
2nd RG 65 117 Michael Cosgriff DF -8 -10 4 5 2 1 3 6 7 3 49 31
3rd RG 65 165 Andrew Freese 3 7 3 3 6 4 (14.0 DNS) (14.0 DNC) 2 7 63 35
4th RG 65 70 Alan Bainbridge DF -10 5 6 (14.0 DNF) 1 9 6 2 4 5 62 38
5th RG 65 153 Ian Jemmerson 5 6 5 1 -9 7 1 5 -10 9 58 39
6th RG 65 40 John Chapman DF 4 8 -9 4 5 5 4 1 8 -10 58 39
7th MM 293 Robin Talbot 9 3 (14.0 DNF) 2 -10 3 7 8 3 4 63 39
8th MM 195 Cameron Davies (14.0 DNC) (14.0 DNC) 8 7 3 8 8 3 6 1 72 44
9th MM 208 Terry Rowe 7 -9 -11 6 8 2 2 4 9 8 66 46
10th RG 65 65 Andrew Cook 2 2 1 10 7 (14.0 DNF) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 92 64
11th RG 65 54 George Bulka -11 11 10 9 (14.0 DNF) 10 9 9 1 6 90 65
12th RG 65 29 John Cox 6 4 2 8 (14.0 DNF) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 104 76
13th RG 65 9 Barrie 12 (14.0 DNF) (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 138 110

Heat 5 - 7/6/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 40 John Chapman DF 1 1 1 1 1 2 2 (8.0 DNS) (8.0 DNC) 8.0 DNC 33 17
2nd MM 208 Terry Rowe 2 -4 2 -4 3 3 4 2 3 3 30 22
3rd MM 293 Robin Talbot 3 2 3 2 -4 -4 3 3 2 4 30 22
4th RG 65 6 Benson Or (8.0 DNS) (8.0 DNS) 8.0 DNS 8.0 DNS 2 1 1 1 1 2 40 24
5th MM 20 Alan 4 5 -6 6 5 5 5 4 (8.0 DNS) 1 49 35
6th RG 65 70 Alan Bainbridge DF (8.0 DNS) 6 4 5 6 6 6 5 (8.0 DNS) 8.0 DNC 62 46
7th RG 65 29 John Cox (8.0 DNS) 3 5 3 (8.0 DNS) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 67 51

Heat 4 - 3/5/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MM 293 Robin Talbot 4 4 -6 4 1 4 -6 1 1 2 33 21
2nd MM 253 Scott Fleming 1 2 4 2 5 -7 2 3 2 -6 34 21
3rd MM 66 Mario Gulic 3 -6 2 6 4 1 1 (10.0 DNF) 4 3 40 24
4th MM 232 Ron Lindsay 6 3 (10.0 DNF) 1 6 -8 3 2 3 1 43 25
5th MM 200 Michael Cosgriff 2 -5 -5 3 3 5 4 4 5 4 40 30
6th RG 65 29 John Cox (10.0 DNF) 1 1 5 2 2 5 (10.0 DNF) 8 7 51 31
7th RG 65 77 John Toner DF 5 -7 3 -7 7 3 7 5 6 5 55 41
8th RG 65 70 Alan Bainbridge DF 7 -9 7 8 -9 6 8 6 7 8 75 57
9th RG 65 40 John Chapman DF 8 8 8 -9 8 9 9 7 (10.0 DNF) 9 85 66

Heat3 - 5/4/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MM 66 Mario Gulic 1 4 2 2 4 -5 2 -5 2 3 30 20
2nd RG 65 93 Stephen Early df -6 2 -6 4 6 2 6 1 1 1 35 23
3rd MM 200 Michael Cosgriff -5 3 -5 1 5 1 1 4 3 5 33 23
4th RG 65 77 John Toner df 2 -6 4 5 3 3 3 2 -6 2 36 24
5th MM 253 Scott Fleming 3 1 1 -6 1 4 5 -6 5 6 38 26
6th MM 293 Robin Talbot 4 -5 3 3 2 -6 4 3 4 4 38 27

Heat 2 - 30/3/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MM 253 Scott Fleming 1 5 3 2 -7 2 2 2 4 -8 36 21
2nd MM 195 Cameron Davies (10.0 DNC) 1 2 1 4 -7 3 1 7 4 40 23
3rd RG 65 29 John Cox 3 -6 -7 3 1 4 4 3 2 6 39 26
4th MM 208 Terry Rowe -5 3 1 4 3 5 5 -6 3 2 37 26
5th MM 200 Michael Cosgriff 4 -7 4 6 6 1 6 -7 1 3 45 31
6th MM 99 Frank Katers 2 -9 -8 5 2 6 1 5 6 7 51 34
7th RG 65 40 John Chapman (10.0 DNC) 4 5 -8 5 3 7 4 8 5 59 41
8th MM 70 Alan Bainbridge 7 2 6 7 -8 -8 8 8 5 1 60 44
9th MM 232 Ron Lindsay 6 8 (10.0 DNF) (10.0 DNS) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 94 74

Heat 1 - 1/2/2015

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st DF 93 Stephen Early -5 1 3 2 1 2 -7 3 24 12
2nd DF 117 Michael Cosgriff -7 -7 2 4 3 1 1 2 27 13
3rd DF 40 John Chapman -6 6 1 (9.0 DNF) 4 5 2 1 34 19
4th MM 99 Frank Katers 1 3 -6 1 -6 6 5 4 32 20
5th MM 195 Cameron Davies 3 -5 4 5 2 4 3 -6 32 21
6th MM 293 Robin Talbot 2 4 -5 3 5 3 -6 5 33 22
7th RG65 130 John Cox 4 2 (9.0 DNF) (9.0 DNF) 7 8 4 9.0 DNF 52 34
8th MM 70 Alan Bainbridge -8 -8 7 6 8 7 8 7 59 43

 

 

Copyright 2009 - for more information contact swearly@bigpond.net.au