Home .. Location .. At the Helm.. Classes Sailed.. Calendar .. Results ..Videos..Members Info .. Photo Gallery .. Contact Us ..Links ..News
 

Waterways Micro Magic & RG65 Handicap - 2016

Final

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 140 Mike Pender 8 9 (16.0 DNC)     4 6 5 2 1 51 35
2nd RG 65 565 Robin Talbot 2 3 -15     1 3 4 9 14.0 DNC 51 36
3rd RG 65 17 Michael Cosgriff 7 7 -10     8 5 2 5 8 52 42
4th RG 65 5 Erik Eggleston (18.0 DNC) 15.0 DNC 4     2 2 17.0 DNC 10.0 DNC 3 71 53
5th RG 65 27 David Walters 14 (15.0 DNC) 2     3 1 10 10.0 DNC 14.0 DNC 69 54
6th DF 10 Jason Shilton 13 2 1     10 (22.0 DNC) 17.0 DNC 3 10 78 56
7th RG 65 29 John Cox 9 10 (16.0 DNC)     11 4 9 10.0 DNC 5 74 58
8th RG 65 61 Benson Or 4 15.0 DNC 6     15.0 DNC (22.0 DNC) 1 10.0 DNC 14.0 DNC 87 65
9th RG 65 727 Terry Rowe 16 6 8     5 9 (17.0 DNC) 10.0 DNC 14.0 DNC 85 68
10th RG 65 11 Bill Hutchison 1 1 16.0 DNC     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 96 74
11th RG 65 1 Andrew Cook 6 14 5     15.0 DNC 10 (17.0 DNC) 10.0 DNC 14.0 DNC 91 74
12th DF 85 Glenn Collins (18.0 DNC) 15.0 DNC 3     15.0 DNC 7 17.0 DNC 4 14.0 DNC 93 75
13th DF 168 Chris Darling 5 15.0 DNC (16.0 DNC)     15.0 DNC 14 6 10.0 DNC 11 92 76
14th RG 65 163 Roger Li 18.0 DNC 5 16.0 DNC     6 (22.0 DNC) 8 10.0 DNC 14.0 DNC 99 77
15th DF 256 Chris Dance 3 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 1 14.0 DNC 103 81
16th DF 100 Stephen Early (18.0 DNC) 8 16.0 DNC     15.0 DNC 13 17.0 DNC 10.0 DNC 2 99 81
17th DF 369 Jeff Price (18.0 DNC) 15.0 DNC 9     9 16 17.0 DNC 10.0 DNC 6 100 82
18th DF 99 Frank Katers 12 15.0 DNC 7     7 (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 104 82
19th RG 65 21 Harrison Freese 18.0 DNC 12 14     15.0 DNC (22.0 DNC) 3 10.0 DNC 14.0 DNC 108 86
20th RG 65 4 Michah Shuwalow 15 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC -17 11 10.0 DNC 4 103 86
21st DF 77 John Toner (18.0 DNC) 4 16.0 DNC     15.0 DNC 11 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 105 87
22nd DF 62 David Jones (18.0 DNC) 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC 15 14 6 7 106 88
23rd MM 195 Cameron Davies 10 13 11     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 112 90
24th DF 31 Matt Enever (18.0 DNC) 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC 12 15 10.0 DNC 9 110 92
25th DF   Brad Floyd 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC -20 7 10.0 DNC 14.0 DNC 115 95
26th DF 52 Vanessa Collins (18.0 DNC) 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC 8 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 113 95
27th RG 65 65 Andrew Freese 18.0 DNC 11 12     15.0 DNC (22.0 DNC) 16 10.0 DNC 14.0 DNC 118 96
28th DF 28 Rob Obrien 11 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 120 98
29th RG 65 264 Daniel Wang 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 7 12 122 100
30th RG 65   Ian Draper 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC (22.0 DNC) 12 10.0 DNC 14.0 DNC 122 100
31st DF 95 165 Peter Haymes (18.0 DNC) 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC 18 13 10.0 DNC 14.0 DNC 119 101
32nd DF 239 Barry Schafer 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC -19 17.0 DNC 8 13 121 102
33rd DF 209 Peter Yeates 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     12 (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 124 102
34th RG 65 72 Callum Morrison 18.0 DNC 15.0 DNC 13     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 124 102
35th DF 0 Alan Steadman 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     13 (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 125 103
36th DF 46 Terry Floyd 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     14 (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 126 104
37th DF 228 William Dance 17 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC (22.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 126 104
38th DF 95 766 Maureen Haymes 18.0 DNC 15.0 DNC 16.0 DNC     15.0 DNC -21 17.0 DNC 10.0 DNC 14.0 DNC 126 105

Heat 10 - 6/11/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 140 Mike Pender -11 1 1 5 2 3 6 2 2 -11 44 22
2nd DF 100 Stephen Early 4 5 4 -11 5 2 -9 3 6 4 53 33
3rd RG 65 5 Erik Eggleston 1 4 3 6 4 9 4 (14.0 DNC) -13 7 65 38
4th RG 65 4 Michah Shuwalow (14.0 DNC) -8 2 4 3 6 7 7 4 6 61 39
5th RG 65 29 John Cox 9 6 9 8 -12 1 -10 1 3 3 62 40
6th DF 369 Jeff Price 8 10 -12 1 9 5 5 -11 1 2 64 41
7th DF 62 David Jones 5 7 7 2 1 8 -11 4 -10 10 65 44
8th RG 65 17 Michael Cosgriff 2 -11 8 -10 10 4 1 9 5 8 68 47
9th DF 31 Matt Enever 6 9 10 3 7 -12 2 -12 12 1 74 50
10th DF 10 Jason Shilton 3 3 6 7 8 7 8 8 -9 -12 71 50
11th DF 168 Chris Darling 7 2 (14.0 DNC) 9 11 10 3 6 7 -13 82 55
12th DF 264 Daniel Wang 10 -12 11 -13 6 11 12 5 8 9 97 72
13th DF 239 Barry Schafer 12 (14.0 DNC) 5 12 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 10 11 5 111 83

Heat 9 - 2/10/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st DF 256 Chris Dance -5 1 3 1 3 1 2 16 11
2nd RG 65 140 Mike Pender 3 5 -6 2 1 5 1 23 17
3rd DF 10 Jason Shilton -6 2 2 5 2 6 3 26 20
4th DF 85 Glenn Collins 4 4 4 4 -6 3 4 29 23
5th RG 65 17 Michael Cosgriff 1 (10.0 DNF) 1 3 10.0 DNS 2 10.0 DNC 37 27
6th DF 46 David Jones 2 3 7 6 7 (10.0 DNC) 5 40 30
7th RG 65   Daniel Wang 7 8 5 7 5 4 (10.0 DNC) 46 36
8th DF 239 Barry Schafer 8 7 8 8 4 (10.0 DNC) 10.0 DNC 55 45
9th RG 65 565 Robin Talbot (10.0 DNF) 6 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 66 56

Heat 7 - 7/8/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st RG 65 27 David Walters 5 2 1 4 10 4 4 -12 42 30
2nd RG 65 5 Erik Eggleston 1 8 2 1 7 7 10 -11 47 36
3rd MM 293 Robyn Talbot 6 7 5 2 9 6 -13 6 54 41
4th RG 65 29 John Cox 9 1 -14 8 5 9 3 7 56 42
5th DF 117 Michael Cosgriff 4 (22.0 DNF) 4 6 8 22.0 DNC 1 1 68 46
6th MM 20 Mike Pender 10 3 3 (22.0 DNC) 2 8 11 13 72 50
7th DF 85 Glenn Collins 3 6 11 11 13 5 -17 3 69 52
8th DF 52 Vanessa Collins 12 10 9 12 1 2 9 -18 73 55
9th RG 65 727 Terry Rowe 14 11 6 5 11 3 -16 5 71 55
10th RG 65 1 Andrew Cook 2 9 7 3 4 (22.0 DNC) 15 22.0 DNC 84 62
11th DF 77 John Toner 13 4 12 9 3 -15 12 10 78 63
12th DF 31 Matt Enever 7 12 13 10 -17 10 5 9 83 66
13th DF 100 Stephen Early 8 5 8 15 -16 14 2 16 84 68
14th DF 168 Chris Darling -15 14 10 14 14 1 14 2 84 69
15th DF 46 David Jones (22.0 DNC) 22.0 DNC 15 13 6 11 7 8 104 82
16th DF 369 Jeff Price 11 13 17 -18 12 13 6 17 107 89
17th RG 65 4 Michah Shuwalow (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 7 22.0 DNC 16 8 4 123 101
18th DF 165 Peter Haymes 17 15 18 (22.0 DNC) 19 18 18 15 142 120
19th DF 239 Barry Schafer 16 17 16 17 18 (22.0 DNC) 19 22.0 DNC 147 125
20th DF 0 Brad Floyd (22.0 DNC) 22.0 DNC 19 22.0 DNC 15 12 22.0 DNC 14 148 126
21st DF 766 Maureen Haymes 18 16 -20 16 20 17 20 19 146 126

Heat 6 - 3/6/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MM 293 Robin Talbot (15.0 DNC) 1 2 2 -11 5 1 1 5 1 44 18
2nd RG 65 5 Erik Eggleston 1 2 1 3 4 6 9 -11 3 -10 50 29
3rd RG 65 27 David Walters (15.0 DNC) -5 3 4 5 3 3 4 4 5 51 31
4th RG 65 140 Mike Pender 7 4 7 1 2 1 5 -9 -8 7 51 34
5th RG 65 727 Terry Rowe 6 -8 5 8 -10 2 4 2 6 6 57 39
6th RG 65 163 Roger Li 5 7 4 5 3 -8 2 6 7 -9 56 39
7th DF 99 Frank Katers 4 11 (15.0 DNC) 7 1 7 11 3 1 -12 72 45
8th DF 117 Michael Cosgriff -9 3 6 9 9 4 7 (15.0 DNF) 9 2 73 49
9th DF 369 Jeff Price 8 10 10 (15.0 DNF) 6 -12 6 7 2 8 84 57
10th DF 10 Jason Shilton 2 9 9 10 8 10 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 10 4 92 62
11th RG 65 29 John Cox 3 6 8 (15.0 DNF) (15.0 DNC) 15.0 DNC 8 10 12 3 95 65
12th DF 209 Peter Yates (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 6 7 11 10 8 11 11 109 79
13th DF 0 Alan Steadman (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 9 12 5 15.0 DNC 15.0 DNC 131 101
14th DF 46 Terry Floyd 10 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 13 13 15.0 DNF 13 13 137 107

Heat 3 - 3/4/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 70 Jason Shilton 2 4 3 3 4 -11 -10 2 3 5 47 26
2nd RG 65 27 David Walters -9 3 1 4 3 2 -8 3 5 6 44 27
3rd DF 85 Glenn Collins 5 -9 -7 2 1 7 1 5 4 4 45 29
4th DF 238 Erik Eggleston -10 6 2 1 -8 3 2 4 8 7 51 33
5th RG 65 1 Andrew Cook 1 1 6 7 6 6 3 -9 9 (16.0 DNC) 64 39
6th RG 65 61 Benson Or (16.0 DNC) 2 4 -10 7 8 4 7 6 1 65 39
7th DF 99 Frank Katers 4 7 (16.0 DNC) 9 -11 5 6 8 1 3 70 43
8th RG 65 727 Terry Rowe 3 5 9 6 5 12 7 6 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 85 53
9th DF 369 Jeff Price (16.0 DNC) (16.0 DNC) 11 5 9 4 9 1 7 8 86 54
10th DF 117 Michael Cosgriff 11 8 12 (16.0 DNC) 10 10 5 (16.0 DNC) 2 2 92 60
11th MM 195 Cameron Davies 7 11 5 11 2 (16.0 DNC) 12 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 112 80
12th RG 65 65 Andrew Freese 6 12 8 (16.0 DNC) 13 1 11 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 115 83
13th RG 65 72 Callum 8 10 10 8 12 9 (16.0 DNC) 10 (16.0 DNC) 16.0 DNC 115 83
14th RG 65 21 Harrison Freese (16.0 DNF) 13 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 157 125
15th RG 65 5 Robin Talbot (16.0 DNF) (16.0 DNF) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 160 128

 

Heat 2 - 6/3/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 111 Bill Hutchison 1 -6 2 1 1 5 -7 3 5 5 36 23
2nd RG 65 70 Jason Shilton 3 3 5 2 5 1 -8 -8 4 8 47 31
3rd RG 65 5 Robin Talbot (15.0 DNS) -11 4 4 10 2 2 6 9 1 64 38
4th DF 77 John Toner 7 8 1 9 6 -12 -13 1 1 6 64 39
5th RG 65 163 Roger Li 9 2 3 -11 8 3 6 7 -12 2 63 40
6th RG 65 727 Terry Rowe 2 -13 6 3 7 8 -11 2 8 4 64 40
7th DF 117 Michael Cosgriff 8 1 9 5 2 -10 5 10 -11 9 70 49
8th DF 93 Stephen Early 6 9 -10 8 9 -11 3 5 6 10 77 56
9th RG 65 140 Mike Pender (15.0 DNS) 7 12 12 3 7 4 11 2 (15.0 DNF) 88 58
10th RG 65 29 John Cox 4 10 7 6 -11 6 9 -13 10 7 83 59
11th RG 65 65 Andrew Freese 5 5 8 7 12 4 10 9 -13 (15.0 DNC) 88 60
12th RG 65 21 Harrison Freese 10 -12 11 10 4 9 -12 12 3 11 94 70
13th DF 195 Cameron Davies (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 1 4 7 3 105 75
14th RG 65 1 Andrew Cook (15.0 DNS) 4 (15.0 DNF) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 139 109

Heat 1 - 7/2/2016

Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RG 65 111 Bill Hutchison 2 2 1 2 -6 2 (18.0 DNF) 6 4 5 48 24
2nd RG 65 5 Robin Talbot 3 (18.0 DNF) (18.0 DNC) 6 11 7 1 2 7 1 74 38
3rd DF 256 Chris Dance -7 5 4 -7 4 3 4 7 5 7 53 39
4th RG 65 6 Benson Or 1 4 8 9 -10 4 2 4 -12 9 63 41
5th DF 168 Chris Darling -11 11 9 3 2 11 5 1 3 -14 70 45
6th RG 65 65 Andrew Cook 12 (18.0 DNF) (18.0 DNC) 1 3 6 7 3 8 6 82 46
7th DF 117 Michael Cosgriff -9 9 2 -12 7 9 3 9 6 8 74 53
8th RG 65 140 Mike Pender -13 1 5 10 1 5 10 (18.0 DNS) 10 12 85 54
9th RG 65 29 John Cox 8 10 -12 4 8 8 8 11 -13 2 84 59
10th MM 195 Cameron Davies 5 8 11 -14 9 (18.0 DNF) 9 10 11 3 98 66
11th MM 28 Rob Obrien 10 7 -13 5 -13 12 11 12 1 11 95 69
12th DF 99 Frank Katers 6 3 3 8 (18.0 DNF) 1 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 111 75
13th   10   4 12 6 -13 12 10 13 5 -14 13 102 75
14th RG 65 27 David Walters (18.0 DNS) 6 7 11 (18.0 DNF) 18.0 DNC 12 13 2 10 115 79
15th DF 192 Michah Shuwalow (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 6 8 9 4 135 99
16th MM 208 Terry Rowe (18.0 DNF) (18.0 DNC) 10 18.0 DNC 5 18.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 159 123
17th DF 228 William Dance 14 13 (18.0 DNC) 15 14 (18.0 DNF) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 164 128

 

 

Copyright 2009 - for more information contact swearly@bigpond.net.au